ترازوی آزمایشگاهی مدل EK-6000iکمپانی AND ژاپن با دقت یک گرم وظرفیت 6000گرم