ترازوی آزمایشگاهی مدل SJ-30KWP کمپانی AND ژاپن با دقت یک گرم وظرفیت 30کیلوگرم