درباره کاربرد Liner:

لاینر بخشی از سیستم تزریق نمونه در دستگاه کروماتوگرافی گازی است که نمونه به داخل آن تزریق شده و در آنجا صرفنظر از میزان فراریت تبخیر می شود و همه نمونه به داخل ستون تزریق می گردد. لاینرها بسته به فاز نمونه(مایع و یا جامد) و ترکیب درصد و نوع تزریق نمونه دارای قطر، شکل، حجم و همچنین جنس متفاوت(بروسیلیکات، فلزی و کوارتز) متفاوت هستند. انتخاب لاینر برای یک روش تجزیه ای اهمیت بسیار دارد. تغییر شکل پیکها، پهن شدن و کشیده شدن پیکها از جمله مشکلالت انتخاب یک لاینر نامناسب است.

اسپلیت لاینر(split liner) دستگاه GC اجیلنت کد 5105-5190

قابل استفاده در دستگاههای کمپانی AGILENT
نوع تزریق UNIVERSAL
قطر داخلی 4 میلی متر
طول 78.5 میلی متر
قطر خارجی 6.35میلی متر
حجم 870 میکرولیتر
Liner Geometry single taper
glass wool glass-frit
نوع inlet liner