الکترود کد 027113 (K=0.1) دستگاه هدایت سنجی Jenway

  • مناسب براس دستگاههای 4510 و 4520 و 3540  کمپانی جنوی انگلستان
  • جنس شیشه
  • مخصوص نمونه های با هدایت پایین(آب خالص) 
  • ثابت سل K = 0.1 ± 20%
  • طول 120 میلی متر و قطر 12 میلی متر
  • محدوده دما 0-100 درجه سانتیگراد