الکترود کد 027212 (K=1) دستگاه هدایت سنجی Jenway

  • مناسب براس دستگاههای 4510 و 4520 و 3540  کمپانی جنوی انگلستان
  • جنس اپوکسی
  • مخصوص اهداف عمومی 
  • ثابت سل K = 1 ± 20%
  • طول 120 میلی متر و قطر 12 میلی متر
  • محدوده دما 0-80 درجه سانتیگراد