الکترود کد 027213 (K=10) دستگاه هدایت سنجی Jenway

  • مناسب براس دستگاههای 4510 و 4520 و 3540  کمپانی جنوی انگلستان
  • جنس اپوکسی
  • مخصوص نمونه های صنعتی با هدایتهای بالا
  • ثابت سل K = 10 ± 20%
  • طول 120 میلی متر و قطر 12 میلی متر
  • محدوده دما 0-80 درجه سانتیگراد