الکترود کد 924005 دستگاه pHمتر کمپانی Jenway

  • مناسب براس دستگاههای 3510 و 3520 و 350 و 570  کمپانی جنوی انگلستان
  • جنس شیشه
  • کانتکتور BNC
  • نوع الکترود Combination
  • مخصوص اهداف عمومی 
  • محدوده پی اچ 0 تا 14
  • طول 120 میلی متر و قطر 12 میلی متر
  • محدوده دما 0-80 درجه سانتیگراد
دسته: