الکترود کد TetraCon® 325 دستگاه هدایت سنجی WTW

  • مناسب براس دستگاههای رومیزی و پرتابل کمپانی WTW
  • جنس PEEK
  • مخصوص اهداف عمومی   1μS/cm – 2 S/cm
  • ثابت سل K = 0.491
  • طول کابل 1.5 متر
  • طول 120 میلی متر و قطر 15.3 میلی متر
  • محدوده دما 0-100 درجه سانتیگراد