الکترود کد TetraCon® 925 دستگاه هدایت سنجی WTW

 • مناسب براس دستگاههای رومیزی و پرتابل کمپانی WTW
 • جنس PEEK
 • با کانتکتور دیجیتال ضدآب
 • محدوده اندازه گیری هدایت 1میکروزیمنس بر سانتیمتر  تا 2000 میلی زیمنس بر سانتیمتر با دقت 0.5
 • سنج شوری از 0 تا 70
 • TDS سنجی از 0 تا 1999 میلی گرم در لیتر 
 • مقاومت 0.5 اهم در سانتی متری
 • ثابت سل K = 0.491
 • طول کابل 1.5 متر
 • طول 120 میلی متر و قطر 15.3 میلی متر
 • محدوده دما 0-100 درجه سانتیگراد