دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتویی UV-VIS مدل 1900i   دارای  بهترین   کارایی  در زمینه  انطباق داده ها وهمچنین عملکرد بصری میباشد .

این دستگاه دارای وضوح بالای یک نانومتر و همچنین دارای اسکن فوق العاده سریع که امکان جمع آوری داده ها را با سرعت 29000 نانومتر بر دقیقه فراهم میکند .همچنین این دستگاه دارای یک رایط چند زبانه هست که استفاده از آن بسیار آسان است و در عین حال تنوع اندازه گیری پارامترهای مانند فتومتریک ،طیف ، کمیت سینتیک ، دوره زمانی وروش زیستی را فراهم میکند.

دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتویی UV-VIS مدل 1900i  قادر به تجزیه وتحلیل کمی با دقت بالا ، تشخیص اجزای کم غلظت و همچنین توانایی تجزیه وتحلیل مطابق با فارماکوپی (EP ، USP،  JP)  دارا میباشد .

رابط کاربر روی صفحه نمایش  اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل UV-1900 شامل آیکون های بزرگ با قابلیت استفاده آسان برای دید در یک پس زمینه سیاه و سفید است، بنابراین تنظیمات دستگاه در یک نگاه قابل مشاهده است. استفاده از آیکون ها به صورت آسان ، دید را بهبود می بخشد که کاربران را قادر می سازد تا سریعا با  روند عملیات آشنا شوند . علاوه بر این، رابط کاربری برای به حداقل رساندن انتقال بین پنجره ها، به منظور جلوگیری از اشتباه عملیات در مراحل مختلف طراحی شده است .

 

  


دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتویی UV-VIS مدل 1900i کمپانی shimadzu ژاپن

تنوع حالت های اندازه گیری اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل UV-1900

  • عکسبرداری

اندازه گیری فوتومتریک را در یک موج طولی یا طول موج چندگانه (تا هشت) اندازه گیری می کند.

  • طیف سنجی

اندازه گیری طیف نمونه با استفاده از اسکن طول موج.

  • کمیت سنجی عددی

منحنی کالیبراسیون را از اندازه گیری استاندارد ایجاد کرده و سپس غلظت ناشناخته را محاسبه می کند