دستگاه فتومتر مدل DR900 کمپانی HACH

محدوده طول موج: 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm

دقت طول موج: ± 1 nm

انتخاب طول موج: اتوماتیک

تکرارپذیری: ± 0.005 Abs (0 – 1 A)

دقت فتومتریک: ± 0.005 Abs @1.0 ABS Nominal

منبع نوری: Light Emitting Diode

محدوده اندازه گیری نوری: 0 – 2 Abs

صفحه نمایشگر: 240 x 160 pixels (Backlit)

برنامه های کاربر: 10

ابعاد دستگاه (طول x عرض x ارتفاع): 231 mm x 96 mm x 48 mm

دسته: