مجموعه معرف منگنز (HR) 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد 2430000

دستگاه 

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز DR/3000,  DR/2000

رنج

0.1 – 20.0 mg/L Mn

تعداد

100 عدد بالشتک پودری

متد

8034

نام متد 

Cadmium Reduction

پلتفرم

Powder Pillows

استاندارد

EPA