مجموعه معرف نیتروژن-آمونیاک، به روش سالیسیلات، 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد2668000

رنج

0.01 – 0.50 mg/L NH₃-N

پلتفرم

Powder Pillows

تعداد

100 بالشتک پودری

پارامتر

Ammonia

متد

8155

نام متد

Salicylate

توضیحات

سایز نمونه 10 mL

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز DR/2000،DR/4000،DR/3000

شامل

 بالشتک پودری آمونیاک سیانورات و بالشتک پودری آمونیاک سالیسیلات برای 100 آزمایش.