مجموعه معرف نیتروژن-نیترات، 25میلی لیتر ، کاهش کادمیوم (LR)کمپانی HACH کد 2245100

رنج

0.01 – 0.50 mg/L NO₃–N

پلتفرم

Powder Pillows

تعداد

100 بالشتک پودری

پارامتر

Nitrate Nitrogen

متد

8192

نام متد

Cadmium Reduction

توضیحات

Nitrate Reagent set, LR, 25 mL

دستگاه

DR/3000, DR/2000

شامل

بالشتک پودری معرف NitriVer® 3 و بالشتک پودری معرف NitraVer® 6 برای 100 آزمایش است