مجموعه معرف کلر آزاد برای آنالایزر کلر CL17/CL17sc کمپانی HACH کد 2556900

 

دستگاه CL17/CL17sc
رنج

0.03 – 5.00 mg/L Cl₂ for CL17, 0.03 – 10.00 mg/L Cl₂ forCL17sc

تعداد تست 450
متد 10059
نام متد DPD
پلتفرم Solution
پارامتر Chlorine, Free
شرایط نگهداری درب ظروف را محکم بسته در مکانی خشک، خنک و دارای تهویه مناسب نگهداری کنیدو از نفوذ رطوبت جلوگیری نمایید
شامل  DPD compound, indicator and buffer