در این  متد از 1و10- فنانترولین برای اندازه گیری اهن از کد ریجنت  2105728 استفاده می شود ، این معرف شامل 1000 عدد پودر با رنج اندازه گیری 0.02 – 3.00 mg/L Fe می باشد. عموما در تصویه خانه های آب و فاضلاب وهمچنین آب های صنعتی از این ریجنت استفاده می شود. این متد بر اساس USEPA می باشد که شماره متد 8008 در دستگاههای کمپانی هک است.متد FerroVer میزان آهن کل که شامل آهن فرو و فریک و همچنین آهن  حل نشده می باشد را گزارش میدهد.

معرف آهن FerroVer کمپانی HACH کد 2105728

استاندارد

EPA

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جزDR/3000, DR/2000

رنج

0.02 – 3.00 mg/L Fe

متد

8008

پارامتر

Iron

تعداد 

1000 بالشتک پودری

نام متد

FerroVer

شرایط نگهداری

10 °C to 25 °C