برای اندازه گیری مقادیر بسیار اندک اهن از متد FerroZine استفاده می شود.پارت نامبر 230149 کمپانی هک دارای رنج اندازه گیری 0.009 تا 1.40 میلی گرم بر لیتر می باشدکه به صورت بطری محلول 500 سی سی  قابل  ارائه  است .کووت مورد نیاز برای این ریجنت فلوسل 25 سی سی می باشد.
این متد روشی بسیار ایده آل برای تست هایی با حجم بالا می باشد.  سیستم  فلوسل یک سیستم اپتیکی ثابت ارائه میدهد و از این رو متدهایی با ریجنتهای محلول دقت بالاتری نسبت به متدهایی دارد که در آنها سل های ثابت استفاده می شود.

معرف آهن FerroZine کمپانی HACH کد 230149

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جزDR 900, PC II

تعداد

محلول 500 mL مناسب برای 500-1000 تست

رنج

0.009 – 1.400 mg/L Fe

متد

8147

پارامتر 

Iron

نام متد

FerroZine