برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم اهن از متد FerroZine استفاده می شود.پارت نامبر 230166 کمپانی هک دارای رنج اندازه گیری 0.009 تا 1.40 میلی گرم بر لیتر می باشدکه به صورت پگ 50 عددی محلول  قابل  ارائه  است .کووت مورد نیاز برای این ریجنت فلوسل 25 سی سی می باشد.

معرف آهن FerroZine کمپانی HACH کد 230166

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز DR 900, PC II

تعداد

50 بالش محلول

رنج

0.009 – 1.400 mg/L Fe

متد

8147

پارامتر

Iron

نام متد

FerroZine