برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم اهن از متد TPTZ استفاده می شود.پارت نامبر 2608799 کمپانی هک دارای رنج اندازه گیری 0.012 تا 1.80 میلی گرم بر لیتر می باشدکه به صورت پگ 100 عددی پودر  قابل  ارائه  است .کووت مورد نیاز برای این ریجنت  کووت 10 سی سی می باشد.

معرف آهن TPTZ کمپانی HACH کد 2608799

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جزDR/3000, DR/2000, DR 900

تعداد

100 عدد بالشت پودری

رنج

0.012 – 1.800 mg/L Fe

متد

8112

پارامتر

Iron

نام متد

TPTZ