معرف اهن Ferrous کمپانی HACH کد 103769

دستگاه

مناسب برای همه ی دستگاههای کمپانی هک  به جز PC II

تعداد

100 عدد پودر

رنج

0.02 – 3.00 mg/L Fe2+

متد

8146

پارامتر

Iron, Ferrous

نام متد

1, 10 Phenanthroline