معرف فتالات _فسفات 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد 2615199

ریجنت کد 2615199 بصورت بسته پودرهای 100 عددی  مخصوص  ویال های 10 سی سی کمپانی هک بوده و  بعنوان جایگزین ریجنت کد 2651600 مورد استفاده قرار می گیرد . برای اندازه گیری غلظتهای پایین نیکل و کبالت با استفاده از متد    PAN از   ریجنت کد 2615199   استفاده می شود.متد انتخابی برای این ریجنت متد 8078 کمپانی هک است.

نام متد

PAN

تعداد تست

50

پلتفرم

پودر