معرف فسفات (PhosVer 3) 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد 2106046

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز DR/820

رنج

0.02 – 2.50 mg/L PO4

تعداد

50 بالشتک پودری

متد

8048

نام متد 

Ascorbic Acid

پارامتر 

Phosphate, Reactive

پلتفرم

Powder Pillows

استاندارد 

EPA