معرف نیتریت( NitriVer 2 ) 25 میلی لیتر کمپانی HACH کد221969

دستگاه

DR/2000, DR/3000

تعداد

100 عدد بالشتک پودری

رنج

2 – 150 mg/L NO2

متد

8153

نام متد 

Ferrous Sulfate

پلتفرم

Powder Pillows