کمپانی لاویباند آلمان با حدود 100 سال سابقه در زمینه دستگاهها و تجهیزات آنالیز و کنترل کیفی آب تجهیزات بیشماری در زمینه اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب روانه بازار کرده است. دستگاه مولتی پارامتر sensodirect 150 دارای قابلیت اندازه گیری پارامترهای:  pH/Redox، هدایت (Conductivity)، اکسیژن محلول (Oxygen Dissolved)، غلظت o2  بر حسب  mg/l، کل مواد جامد حل شده (TDS) و دما بر حسب C/°F° می باشد.

امکان اندازه گیری چندین مشخصه در دستگاه مولتی پارامتر AL15 سه کاناله فراهم آمده است. این دستگاه به صورت چند منظوره طراحی شده و پارامتر های pH/Redox، اکسیژن محلول، هدایت و TDSرا اندازه گیری می کند. دستگاه AL15  با صفحه نمایش بزرگ و خوانا در یک کیف قابل حمل با تمامی الکترودهای مورد نیاز، محلول بافر و سایر لوازم جانبی عرضه می گردد.

موارد استفاده

پایش آب آشامیدنی
آب دیگ بخار (Boiler) و خنک کننده (Cooler)
فاضلاب
آب استخر
آب های سطحی
مراکز تصفیه آب
آزمایشگاه های صنعتی و دولتی

مزایا

 قابلیت اندازه گیری pH / Redox, هدایت و اکسیژن محلول
اندازه گیری همه پارامتر ها تنها به کمک یک دستگاه
دارای دیتالاگر زمان واقعی
دارای صفحه نمایش بزرگ
دارای پوشش محافظ
دارای  RS 232 / USB

مولتی پارامتر پرتابل سه پارامتری مدل SensoDirect 150 کمپانی لاویباند آلمان

 • قابلیت اندازه گیری pH / Redox, هدایت و اکسیژن محلول
 • اندازه گیری همه پارامتر ها تنها به کمک یک دستگاه
 • دارای دیتالاگر زمان واقعی
 • دارای صفحه نمایش بزرگ
 • دارای پوشش محافظ
 • دارای  RS 232 / USB
 • 0-14: pH range با دقت 0.01
 • کالیبراسیون پی اچ: کالیبراسیون سه نقطه ای، در pH 3, 4, 10
 • صحت پی اچ: مثبت و منفی 0.02pH + دورقم، در بازه بین پی اچ 0 تا 14
 • محدوده اکسیژن: 0-20 میلی گرم بر لیتر
 • درصد اکسیژن: 0-100 درصد
 • دقت اکسیژن: اکسیژن محلول: 0.1 میلی گرم بر لیتر اکسیژن هوا: 0.1 درصد
 • محدوده هدایت سنجی: 0-200 میلی زیمنس
 • دقت هدایت سنجی: 0.001 میلی زیمنس، در بازه بین 0.2 تا 2.000 میلی زیمنس, 0.01 میلی زیمنس، دربازه بین 2 تا 20.00 میلی زیمنس, 0.1 میکروزیمنس، در بازه بین 0 تا 200.0 میکروزیمنس, 0.1 میلی زیمنس، در بازه بین 20 تا 200.00 میلی زیمنس
 • TDS دقت: 0.1ppm، در بازه 0 تا 132 1ppm، در بازه 132 تا 1320 10ppm، در بازه 1320 تا 13200 100ppm، در بازه 13200 تا 132000    
 • رنج دما: 0-50 درجه سانتیگراد
 • تصحیح فشار هوا: 0 تا 8900 متر
 • رنج اکسایش و کاهش: منفی 1999 تا مثبت 1999 میلی ولت