ریجنت اندازه گیری نیتروژن کل کجدال TNTplus قابلیت اندازه گیری دقیق نیتروژن کجدال به وسیله

دستگاههای اسپکتروفتومتر هک را داراست. متدهای آسان شده TKN (s-TKN) قابلیت گزارش دادن

در دستگاههای هک را فعال می نماید. متد 10243 براساس استاندارد USEPA برای تست های

نیتروژن کل، نیترات، نیتریت و نیتروژن کجدال پاسخگو می باشد. کیفیت بالای ویال های باعث هضم

راحت نمونه در دمای ۱۲۰ درجه می شود و امنیت کاربر در طی مرحله حذف آلودگی آمونیاک تضمین

می نماید. رنج اندازه گیری TNT880 تا ۱۶ میلی گرم بر لیتر می باشد.

ویال اندازه گیری نیتروژن کجلدال (TKN) کمپانی HACH کد TNT880

دستگاه

DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000

رنج

0 – 16 mg/L N

تعداد

25 عدد ویال

متد

10242

نام متد 

Simplified TKN (s-TKN™)

پلتفرم

TNT plus™

استاندارد

EPA

پارامتر

Nitrogen, Simplified Total Kjeldahl