تعریف COD (Chemical Oxygen Demand):

پارامتر COD به معنی اکسیژن خواهی شیمیایی است. همانطور که می دانیم مواد شیمیایی موجود در پساب قابلیت این را دارند که با اکسیژن واکنش دهند و اکسید می شوند. بدین ترتیب اکسیژن پساب مصرف می شود و مصرف اکسیژن دلیلی بر میزان آلوده بودن آب است. بنابراین اکسیژن خواهی شیمیایی COD میزان اکسیژن مصرف شده برای اکسید کردن کل ترکیبات شیمیایی نمونه می باشد.

اندازه گیری COD با استفاده از ویال های Lovibond(Aqualytic):

امروزه بدلیل بالا بودن تعداد نمونه ها در طول روز، کاهش زمان و سهولت آنالیز پارامترها در آزمایشگاه ها پارامتری تعیین کننده می باشد. از این رو کمپانی های تولید کننده تلاش می کنند تا علاوه بر بالا بردن دقت و صحت روشها، سهولت آزمایشها را به حداکثر برسانند. پارامتر اکسیژن خواهی شیمیایی که از جمله مهمترین پارامترها در زمینه آنالیز کیفیت آب می باشد امروزه توسط  روش طیف سنجی به راحتی انجام می پدیرد.  اندازه گیری COD (اکسیژن خواهی شیمیایی) توسط ویالهای حاوی ماده ای جهت هضم نمونه انجام می پذیرد. کمپانی لاویباند(آکوالیتیک) آلمان از پیشگامان آنالیز آب در جهان با عرضه بسته ویالهای اندازه گیری COD در سه رنج 0-150، 0-1500 و 0-15000 ppm کار اندازه گیری این پارامترها را آسان کرده است.

روش اندازه گیری COD:

ابتدا دو عدد ویال رنج پایین 0-150 ppm برداشته و در یکی از ویالها 1cc آب مقطر(نمونه بلانک) و در دیگری 1cc نمونه میریزیم.

درب ویالها را می بندیم و به مدت دو ساعت در راکتور cod  در دمای 150 درجه سانتیگراد قرار میدهیم.

پس از تکمیل هضم، ویالها را از راکتور خارج کرده و اجازه می دهیم تا ویالها سرد شوند.

سپس دستگاه فتومتر و یا اسپکتروفتومتر را روشن کرده و متد مربوط به اندازه گیری cod را انتخاب مینماییم.

در ابتدا ویال حاوی آب مقطر را در درون چمبر دستگاه قرار می دهیم و با انتخاب دکمه zero بلانک می کنیم.

سپس ویال بلانک را از چمبر دستگاه خارج می کنیم و ویال حاوی نمونه را قرار می دهیم.

در نهایت با انتخاب دکمه read مقدار COD  نمونه در صفحه نمایش دستگاه پدیدار می شود.

ویال اندازه گیری COD کمپانی لاویباند (Lovibond) رنج 0-150 ppm کد 420720

420720

کد کالا

لاویباند

کمپانی

150-0 ppm

رنج اندازه گیری

25 عدد

تعداد در بسته

HACH, Lovibond

دستگاههای قابل استفاده

دمای اتاق

شرایط نگهداری