پیچ تنظیم کننده بید دستگاه جذب اتمی کمپانی اجیلنت کد1510225000

  • Screw, bead adjuster, gray, PEEK, for Mark 7 spray chamber
  • کمپانی AGILENT
  • کد 1510225000
  • مخصوص اسپری چمبر مارک 7