کدورت سنج پرتابل مادون قرمز TB 211 IR برای آزمایش کردن دقیق و سریع در محل طراحی شده است. دستگاه نور پخش شده تحت زاویه 90 درجه را مطابق با استاندارد EN ISO 7027، اندازه گیری می کند. رنج گسترده اندازه گیری TE/F = NTU = FNU 0.01 – 1100 دستگاه را برای کاربردهای گسترده، از آب آشامیدنی تا پساب، بسیار مناسب می سازد. برخورداری از یک منبع نوری مادون قرمز امکان اندازه گیری نمونه های رنگی و غیر رنگی را فراهم می آورد. استانداردهای ثانویه با میزان کدورت مشخص در دستگاه تعبیه شده است. تنظیم ثانویه دستگاه این قابلیت را ایجاد می کند که کاربر بر اساس استاناندارد جایگزین دستگاه را کالیبره نماید.

رنج گسترده از 0.01 تا 1100 NTU
اندازه گیری با منبع نور مادون قرمز در زاویه 90 درجه
دارای ویالهای مخصوص 24 میلی متری (2عدد)
دارای استانداردهای 0.1، 20، 200، 800 NTU
امکان اندازه گیری 600 تست بدون نیاز به تعویض باتری

کدورت سنج پرتابل مدل TB211IR کمپانی لاویباند آلمان

اساس اندازه گیری: نفلومتریک اندازه گیری نور منتشره در 90درجه

سیستم نوری: نور مادون قرمز(ال ای دی با قابلیت تصحیح دمایی )

قابلیت خاموش شدن خودکار: دارای قابلیت خاموش شدن خودکار

دقت: 0.01NTU، در بازه 0.01 تا 9.99 0.1NTU در بازه 10.0 تا 99.9 1NTU در بازه 100 تا 1100

صحت: 0.2 درجه سانتی گراد منفی 5 تا مثبت 100 درجه سانتی گراد